Tysnes Slekt og Aner

Edvard Tysnes sine slektsnedtegnelser med utgangspunkt frå Instebødn